Sveikata

„INVL BALTIC SEA GROWTH FUND“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba leido investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigyti po 100 proc. bendrovių „Eglės“ sanatorijos, „Namita“ ir „Birštono šaltinis“ akcijų bei įgyti vienvaldę jų kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2022 m. rugpjūčio 9 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Su „INVL Baltic Sea Growth Fund“ susijusios bendrovės gamina plieninius įvairios paskirties statinius, technologines konstrukcijas, įrenginius ir talpyklas, mobilumo prietaisus, teikia sveikatos priežiūros, ambulatorinės medicininės reabilitacijos bei specializuotos plaukų transplantacijos ir kitas paslaugas, užsiima antrinių atliekų surinkimu, perdirbimu bei prekyba, taip pat – investicine veikla.

„Eglės“ sanatorija ir „Namita“ teikia sanatorinio gydymo, SPA, apgyvendinimo, barų, konferencijų organizavimo, kai kurias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, „Eglės“ sanatorija Birštone ir Druskininkuose teikia stacionarinės bei ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas, o „Namita“ – ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas Birštone.

„Birštono šaltinis“ yra „Eglės“ sanatorijos antrinė bendrovė, teikianti apgyvendinimo, maitinimo, SPA ir konferencijų organizavimo paslaugas Birštone.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba