Laisvalaikis

J. Narkevičius: būtina spręsti taršos Klaipėdos uoste problemas

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius, reaguodamas į Klaipėdos gyventojų skundus dėl taršos vykdant krovos darbus jūrų uoste, kreipėsi į aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, prašydamas imtis veiksmų nustatant aplinkosaugos problemas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

„Šalia uosto gyvenantys klaipėdiečiai nuolat kelia klausimus dėl taršos. Tiek Susisiekimo ministerija, tiek Uosto direkcija aktyviai bendradarbiauja su aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiomis institucijomis, tai darys ir toliau bei padės konstruktyviai spręsti su tarša Klaipėdos mieste susijusius klausimus“, – tvirtina susisiekimo ministras.

Pasak J. Narkevičiaus, krovinių krovos ir jos galimai keliamos taršos gyvenamosiose teritorijose problemos yra aktualios ir šiandien. Taršos, kurią galimai kelia uoste veikiančios kompanijos, klausimas buvo ne kartą svarstomas, o artimiausiame posėdyje jį ketinama aptarti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto tarybos posėdyje. Atitinkamų veiksmų turėtų imtis ir tos institucijos, kurios atsakingos už aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

Ministras pažymi, kad Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste esančios įmonės veikia savarankiškai pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, o jų veiklą aplinkos apsaugos srityje kontroliuoja aplinkosaugą prižiūrinčios institucijos.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) atestuoja įmones, siekiančias vykdyti pavojingųjų ar aplinką teršiančių jūrų krovinių krovą. Tokio atestavimo tikslas – nustatyti įmonių pasirengimą profesionaliai verstis numatyta veikla ir siekti, kad teikiamos paslaugos ir darbai būtų vykdomi laikantis visų teisės aktų reikalavimų. Jeigu įmonės veikla gali padaryti žalos gamtai, kelti grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai, atestacijos galiojimas gali būti sustabdomas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos motyvuotu teikimu.

Pranešimą paskelbė: Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija