Sveikata

Lietuvos sanatorijos tęsia veiklą, bet atsiriboja nuo bandančių pasinaudoti gydymo įstaigos statusu

Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija, vienijanti keturiolika medicininės reabilitacijos, sanatorinio-kurortinio gydymo ir sveikatinimo paslaugas teikiančių įmonių, visuotiniame narių susirinkime išrinko asociacijos valdybą, prezidentą, sutarė dėl darbo organizavimo karantino metu principų, prisidedančių prie darbuotojų bei klientų saugumo, bei atsiribojo nuo įstaigų, teikiančių panašaus profilio paslaugas, bet nekoordinuojančių savo veiksmų su asociacijos rekomendacijomis, ir dėl įvesto karantino galimai prisidengiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) statusu, siekiant veiklos tęstinumo, tačiau nebūtinai turint kompetencijų suvaldyti veiklos procesus COVID-19 kontekste.

Nuo lapkričio 7 iki 29 dienos paskelbto karantino metu sanatorijos bei reabilitacijos centrai ir toliau tęsia veiklą, kadangi šios įstaigos yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Lietuvos sveikatos sistemos sudėtinė dalis, jos yra reguliariai licencijuojamos pagal griežtus reikalavimus. Įstaigose reikšmingą dalį personalo sudaro darbuotojai, turintys medicininį išsilavinimą, jų veikla yra griežtai reglamentuojama.

„Asociacijos nariams ne tik pirmojo karantino metu, tačiau ir vasarą, kai viešas gyvenimas buvo tikrai ganėtinai laisvas, galiojo žymiai griežtesni reikalavimai darbo organizavimui, saugumo priemonių naudojimui, kas leido patobulinti procesus, užtikrinant padidintą saugumą. Pagal savo statusą ir keliamus reikalavimus mes esame praktiškai prilyginami ligoninėms, – teigė asociacijos prezidentas Artūras Salda. – Dėl šios priežasties net ir karantino metu tęsime savo pagrindinę misiją, teiksime medicinės reabilitacijos ir sanatorinio-kurortinio gydymo paslaugas, itin atsakingai laikydamiesi visų keliamų reikalavimų, savo ruožtu pridėdami ir papildomas saugumo priemones.“

Susirinkime asociacijos nariai taip pat patvirtino bendrus darbo organizavimo principus, kurie padės saugiau teikti paslaugas, taip apsaugant tiek įstaigų darbuotojus, tiek jų klientus. Tarp tokių sprendimų – baseinų ir pirčių kompleksų uždarymas pramoginiais ar poilsio tikslais, taip pat poilsio programų atsisakymas.

„Įvertindami epidemiologinės situacijos sudėtingumą, teiksime griežtai tik gydymo paslaugas, – teigė A.Salda. – Lietuvos sanatorijos bei reabilitacijos centrai lieka bene vienintelės vietos, kuriose, neįskaitant ligoninių ar poliklinikų, galima pasigydyti, sustiprinti sveikatą. Jau pirmojo karantino metu pavasarį paaiškėjo, jog smarkiai pašlijo žmonių fizinė ir psichinė sveikata, tiek dėl judrumo stokos, tiek dėl priverstinės izoliacijos ir socialinių kontaktų atsisakymo. Tokie dalykai turi milžiniškas neigiamas ilgalaikes pasekmes visuomenei, tą rodo ir įvairūs tyrimai. Todėl labai džiaugiamės, jog antrojo karantino metu ši svarbi mūsų įstaigų veikla nėra sustabdyta ir žmonės turi galimybę gauti jiems reikalingas paslaugas.“

Asociacijos nariai susirinkime taip pat nutarė viešai atsiriboti nuo asociacijai nepriklausančių įstaigų, daugiausia SPA paslaugas poilsio tikslais teikiančių viešbučių, kurios galimai turi mažiau patirties ir kompetencijų, nes įprastai teikia kitokio pobūdžio paslaugas, tačiau per labai trumpą laikotarpį nusprendė persiorientuoti į gydymo paslaugų teikimą, siekiant išvengti paslaugų teikimo draudimo ir tęsti vykdomą veiklą. „Gydymo paslaugų teikimas yra didelių resursų ir patirties reikalaujantis dalykas, ypač tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kaip yra dabar. Manome, kad galimai neatsakingas galiojančių įstatymų interpretavimas ar bandymas juos apeiti, gali neužtikrinti norimo saugumo nei darbuotojams, nei klientams. Asociacija kelia aukščiausius saugumo ir atsakomybės standartus, todėl turėdami abejonių, nenorime būti tapatinami su tokiomis galimomis įmonėmis, atsiribodami nuo jų“ – narių poziciją apibendrino asociacijos vykdančioji direktorė Lina Nosevič.

Visuotiniame susirinkime prezidentu antrai trijų metų kadencijai buvo perrinktas „Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda. Į asociacijos valdybą buvo išrinkti UPA Medical SPA direktorius Rimantas Černauskas, SPA Vilnius generalinis direktorius Rokas Navickas, Palangos reabilitacinės ligoninės direktorė Romantė Aleknavičienė ir Abromiškių reabilitacinės ligoninės direktorius Vitalijus Glamba.

Keturiolika asociacijos narių 2019 metais kartu generavo beveik 100 milijonų eurų pajamų, iš kurių apie trečdalį sudarė paslaugų eksportas, t.y. užsienio piliečių Lietuvoje išleidžiamos lėšos. Asociacijos nariai praėjusiais metais kartu į Lietuvą pritraukė reikšmingą Lietuvos atvykstamojo turizmo dalį: net 26 procentai visų didžiausios Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkos Vokietijos nakvynių buvo praleisti pas asociacijos narius. Minėtos keturiolika įmonių kartu sukūrė ir apie 21 procentą Rusijos piliečių, 11 procentų Latvijos piliečių ir net 51 procentą visų Izraelio piliečių praleistų nakvynių Lietuvoje.

Šiemet dėl veiklos apribojimų ir karantino pavasarį sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų veikla buvo visiškai sustabdyta net dviems mėnesiams, jos veiklą atnaujino tik nuo gegužės pabaigos ar birželio. Vėliau buvo taikomi dideli suvaržymai judėjimui tarp šalių, todėl drastiškai sumenko užsienio klientų srautai. Dėl šios priežasties, lyginant su kovo mėnesiu, Asociacijos narių kuriamų darbo vietų skaičius sumažėjo beveik 10 procentų, nuo 3200 iki maždaug 2900. Reikšminga darbuotojų dalis ir toliau lieka pilnose ar dalinėse prastovose.

„Visuotinio susirinkimo metu asociacijos nariai pasidalino labai niūromis perspektyvomis – priklausomai nuo įstaigos, lapkričio mėnesio ir tolimesnių laikotarpių užimtumas, lyginant net ir su spalio mėnesiu, krito nuo 40 iki 80 procentų. Nors niekas apie tai garsiai kalbėti nenori, tačiau matant tokius klientų srautų kritimus, tolimesnis darbuotojų skaičiaus mažėjimas atrodo neišvengiamas,“ – apibendrino Lina Nosevič.

Daugiau informacijos:

Lina Nosevič
Vykdančioji direktorė
Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija
+370 612 84141
https://www.rehabilitation.lt/

Pranešimą paskelbė: Lina Nosevic, Nacionalinė Sanatorijų ir Reabilitacijos Įstaigų Asociacija
Lietuvos sanatorijos tęsia veiklą, bet atsiriboja nuo bandančių pasinaudoti gydymo įstaigos statusu