Sveikata

Naujausias nuotekų tyrimas atskleidžia MDMA (ekstazio) vartojimo ūgtelėjimą savaitgaliais

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (angl. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions, EMCDDA) kartu su Europos vandens nuotekų tyrimų grupe  (angl. The Sewage Analysis Core Group Europe, SCORE) paskelbė naujausius Europos miestų nuotekų tyrimų rezultatus. Projektas, analizuojantis gyventojų narkotikų vartojimo įpročius, apėmė apie 80 Europos miestų (26 Europos šalis), tarp jų – Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Per pastarąjį dešimtmetį nuotekų analizė tapo svarbia nelegalių narkotikų paplitimo stebėjimo Europoje priemone. Pateikiant beveik realiu laiku gautus duomenis apie vartojimo modelius, lyginant rezultatus tiek tarptautiniu mastu, tiek laikui bėgant, šis inovatyvus stebėsenos metodas gali suteikti vertingą narkotikų vartojimo apžvalgą ir informaciją apie kylančius vartojimo pokyčius. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pateikė Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos nuotekų mėginius projekto vykdytojų SCORE laboratorijai Belgijoje. Nuotekų mėginiai reprezentuoja beveik 1 milijono gyventojų populiaciją, gyvenančią šiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ir kurie naudojasi centralizuotu vandentiekiu. Nuotekų sudėtiniai paros mėginiai, kuriuose buvo ieškoma nelegalių stimuliuojančių narkotikų – amfetamino, kokaino, MDMA (ekstazis) ir metamfetamino metabolitų – skilimo produktų, buvo renkami visą savaitę praėjusių metų balandžio mėnesį, kuomet COVID-19 apribojimai šalyje jau veikė antrus metus. 

2021 m. narkotikų vartojimo tendencijos trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose šiek tiek keitėsi, lyginant su 2020 metų rezultatais: visuose trijuose Lietuvos miestuose aptikta didesnė kokaino, amfetamino ir metamfetamino likučių koncentracija, MDMA – mažesnė. 2021 m. Vilniuje nustatytas didžiausios kokaino ir amfetamino koncentracijos savaitės dienų vidurkis, MDMA – Vilniuje ir Kaune, metamfetamino – Kaune.  Tuo trapu, 2020 m.  didžiausi kokaino kiekiai aptikti Klaipėdoje, MDMA – Vilniuje, amfetamino – Vilniuje ir Kaune, metamfetamino – Kaune. 

Kokaino vartojimas visuose trijuose Lietuvos miestuose, lyginant su 2020 m. duomenimis, išaugo, labiausiai – Vilniuje (70 proc.), Kaune – 31 proc., Klaipėdoje – 21 proc. Nepaisant to, Lietuva, kaip Šiaurės – Rytų Europos šalis išsiskiria nedideliu kokaino vartojimo paplitimu tarp kitų Europos šalių. Stebėtas koncentracijų kiekis nuotekose rodo, kad kokaino vartojimas išlieka didžiausias Vakarų ir Pietų Europos miestuose, ypač Belgijos, Nyderlandų ir Ispanijos miestuose. 

Savaitgalį išauga kokaino vartojimas visuose trijuose miestuose: Klaipėdoje beveik du kartus, lyginant su darbo dienomis, Vilniuje ir Kaune – apie pusantro karto. Pastebima, kad 2020 m. tyrimo rezultatai skyrėsi, tuo metu buvo nustatyta, kad kokaino vartojimas savaitgaliais išaugo apie 50 proc. ar mažiau. 

MDMA vartojimas jau kritęs ankstesniais metais, 2021 m. dar labiau sumažėjo. Klaipėdoje MDMA likučių koncentracija buvo nustatyta per pus mažesnė, lyginant su 2020 m. duomenimis, Vilniuje – 37 proc. mažesnė, Kaune – 14 proc. Vilniuje fiksuota didžiausia MDMA likučių koncentracija tarp Lietuvos miestų ir yra 23-oje pozicijoje tarp visų 78 tirtų Europos miestų, Kaunas – 29-oje, Klaipėda – 55-oje. Didžiausios MDMA koncentracijos buvo nustatytos Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos ir Norvegijos miestų nuotekose.

Pastebima, kad MDMA vartojimas darbo dienomis yra mažesnis nei savaitgaliais: Vilniuje savaitgaliais MDMA likučių koncentracija ūgteli beveik pustrečio karto, Klaipėdoje ir Kaune – pusantro karto. Panašūs svyravimai buvo stebimi 2019 m. dar iki pandemijos, o 2020 m. skirtumai nebuvo tokie ryškūs, tikėtina dėl tais metais uždarytų pasilinksminimo vietų karantino metu.

Visuose trijuose miestuose nuo 2018 m. fiksuojamas amfetamino likučių didėjimas. 2021 m. didžiausias padidėjimas stebimas Klaipėdoje – 87 proc., lyginant su 2020 m., Vilniuje – 37 proc., Kaune – 12 proc. Amfetamino kiekis įvairių Europos šalių miestų nuotekose labai skyrėsi. Kaip ir ankstesniais metais,  didžiausias kiekis fiksuotas šiaurės ir rytų Europos miestuose ir daug mažesnis kiekis – pietų Europos miestuose. Vilnius tarp visų tirtų miestų yra 21-oje pozicijoje, Kaunas – 23-oje, Klaipėda – 27-oje.

Amfetamino likučių koncentracijos pasiskirstymas gana stabilus visomis savaitės dienomis, nors ankstesniais metais savaitgaliais Kaune ir Klaipėdoje amfetamino vartojimas buvo nustatytas maždaug trečdaliu didesnis nei darbo dienomis.

Metamfetamino likučių koncentracijos miestuose 2020 m. itin sumažėjo, tačiau 2021 m. gerokai šoktelėjo (grįžo į 2019 m. buvusį ar net didesnį lygį). Vilniuje, lyginant su 2020 m., šios medžiagos koncentracijos kiekis padidėjo 14 kartų, Kaune – 7, Klaipėdoje – beveik 5. Metamfetamino vartojimas Europoje įprastai mažas ir istoriškai koncentruotas Čekijoje ir Slovakijoje, taip pat buvo paplitęs Belgijoje, Vokietijos Rytuose, Ispanijoje, Turkijoje ir Šiaurės Europoje. Stebėtas metamfetamino kiekis kitose vietose buvo labai mažas arba nereikšmingas. 2020 m. Lietuvos miestuose metamfetaminas taip pat buvo mažiau populiarus, vertinant kitų Europos miestų kontekste, Kaunas buvo 32-oje pozicijoje iš visų 82 tais metais dalyvavusių Europos miestų, tuo tarpu, 2021 m. atsidūrė 19-oje pozicijoje iš 78 miestų.

Metamfetamino vartojimas išlieka stabilus visomis savaitės dienomis – tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais, galimai parodantis rizikos grupės metamfetaminą vartojančių asmenų populiacijos vartojimą. 

Epidemiologija, grįsta nuotekų tyrimu, yra sparčiai besivystanti mokslo sritis, kuri padeda nustatyti nelegalių narkotikų vartojimo tendencijas populiacijoje beveik realiu laiku. Žinant susidarančių nuotekų šaltinį, pvz., iš kur atiteka nuotekos į nuotekų valymo įrenginius, mokslininkai gali įvertinti bendruomenėje naudojamų narkotikų kiekį, matuodami neteisėtų narkotikų ir jų metabolitų kiekį.  

Daugiau informacijos:  

https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en

Pranešimą paskelbė: Renata Butkevič, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas