Sveikata

Reglamentuotos asmens sveikatos priežiūros specialistų vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje sąlygos

Seimas reglamentavo asmens sveikatos priežiūros specialisto, išskyrus gydytoją, gydytoją odontologą, burnos priežiūros specialistą, slaugytoją ir akušerį, besiverčiantį atitinkamai medicinos praktika, odontologijos praktika, burnos priežiūros praktika, slaugos praktika ir akušerijos praktika, vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje sąlygas. Tai nustatyta Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatyme (projektas Nr. XIIIP-4918(2), kuriam vieningai pritarė 88 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Asmens sveikatos priežiūros specialistais bus laikomi ergoterapeutai, išplėstinės praktikos vaistininkai, kineziterapeutai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, biomedicinos technologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai.

Įstatyme reglamentuojamas asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos įgijimas, pripažinimas ir kompetencija, teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimas ir įgyvendinimas.

Verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Lietuvoje turi teisę asmens sveikatos priežiūros specialistas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją, išskyrus šio įstatyme nurodytas išimtis: asmens sveikatos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, Lietuvoje turi teisę laikinai ir kartais verstis asmens sveikatos priežiūros praktika Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatyta tvarka ir neturėdamas licencijos.

Verstis asmens sveikatos priežiūros praktika asmens sveikatos priežiūros specialistas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. Asmenys, turintys nustatytą profesinę kvalifikaciją, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali teikti šias paslaugas neturėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotos galiojančios asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Nuo 2023 m. sausio 1 d. šioje dalyje nurodyti asmenys asmens sveikatos priežiūros praktika gali verstis tik turėdami šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija