Sveikata

Santaros klinikose atidarytas Vaiko raidos centras ir Pediatrijos korpusas

Gruodžio 13 d. įvyko simbolinis naujojo modernaus Santaros klinikų vaikų ligų pastato, po kurio stogu įsikūrė Vaiko raidos centras ir Pediatrijos korpusas, atidarymas.

„Kokybiškos, modernios paslaugos vaikams, teikiamos aukščiausio lygio specialistų – labai svarbi Santaros klinikų veiklos krypčių. Puikiai suprantame, jog aplinka, kurioje tos paslaugos teikiamos, yra neatsiejama kokybės dalis. Todėl šiandien džiaugiamės, kad savo jauniesiems pacientams ir mūsų klinikų darbuotojams galime užtikrinti veiklą moderniame pastate. Jame įsikūrė Vaiko raidos centras, Vaikų konsultacijų poliklinika, Laboratorija, Pediatrijos centro dienos stacionaras, Retų ligų koordinavimo centras. Galime kiek lengviau atsikvėpti įveikę vieną etapą, bet sutelkiame jėgas, kad sėkmingai įgyvendintume ir kitą – antrojo Pediatrijos korpuso statybas“, – sako VUL Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius. 

Profesorius Feliksas Jankevičius prisimena, jog Vaiko raidos centras nuo 2011 m. tapo vienu iš Vaikų ligoninės, kuri tuo metu buvo VUL Santaros klinikų filialas, centru. O 2013 m. dėl kritinės Vaiko raidos centro stogo būklės buvo uždarytas pagrindinis centro pastatas Žvėryne, Vytauto g. 15.  Senasis Pediatrijos korpusas baigtas statyti 1988 m. Pastatas buvo projektuotas kaip infekcinė ligoninė, o tai neatitiko tos specifikos, kuri būdinga teikiant paslaugas vaikams. 

Finansavimas Vaiko raidos centro korpuso statybai skirtas iš ES struktūrinių fondų lėšų – 7 139 677 Eur, o Pediatrijos korpusui lėšos gautos iš Valstybės investicijų programos ir VĮ Turto banko – 7 245 428 Eur.

Generalinis direktorius pastebi, jog Vaiko raidos centro integracija į daugiaprofilinę ligoninę – tai kokybinis šuolis teikiant aukščiausio lygio vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas tiek pacientams, tiek specialistams. O pediatrijos paslaugų perkėlimas į naująjį korpusą užtikrina modernių, poreikį bei kokybę atitinkančių paslaugų teikimą Lietuvos vaikams ir taip prisideda gerinant šalies vaikų sveikatą, mažinant vaikų sergamumą ir mirtingumą.

„Energetinio karo akivaizdoje investicijos į gydymo įstaigų infrastruktūrą įgauna naują reikšmę – jos prisideda prie tvaresnių valstybės išteklių naudojimo. Šiandien esame liudininkai, kad būtina nuosekliai tęsti ilgalaikes investicijas į gydymo įstaigų pastatus, taip užtikrinant medicinos personalui šiuolaikines darbo sąlygas, pacientams – didesnį paslaugų prieinamumą, valstybei – mažesnę priklausomybę nuo išorės energetinių šaltinių“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. 

Projektuojant bei vykdant statinio statybos darbus sprendiniuose įvertinti esminiai reikalavimai: mechaninis patvarumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; tvarus gamtos išteklių naudojamas. Ant pastato stogo yra įrengti vandens šildymo kolektoriai, leisiantys dalį karšto vandens pasigaminti iš atsinaujinančių išteklių. 

„Džiaugiuosi Santaros komplekso plėtra. Kartu su VU Medicinos mokslo centru atsiras naujos galimybės įtvirtinti Santaros miestelį kaip mokslo, studijų ir klinikinio gydymo centrą. Tikiu, kad sėkmingai bendradarbiaudami su ministerija ir išorės partneriais galime dar labiau prisidėti prie kvalifikuotos ir naujausiais mokslo atradimais pagrįstos pagalbos žmonėms”, – teigia VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija