Sveikata

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija: dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų svarbiu darbu išlieka metodinės pagalbos gairių specialistams parengimas

2020 m. birželio 18 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Birželio 17 d. Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys ir tarnybos psichologas-konsultantas Olegas Mackevičius pristatė probleminio lošimo prevencijos priemones, kurias jau yra pavykę įgyvendinti.

2019 m. sausio 23 d. Vyriausybės sprendimu patvirtinus Probleminio lošimo prevencijos priemonių įgyvendinimo planą, buvo parengta 12 priemonių, kurios yra suskirstytos į tris probleminio lošimo mažėjimą lemiančias priemonių grupes: šviečiamosios veiklos skatinimas ir sąmoningumo ugdymas (7 priemonės), pagalbos probleminiams lošėjams prieinamumo užtikrinimas (2 priemonės), probleminio lošimo paplitimo mažinimas (3 priemonės).

Įgyvendinant šias priemones, vykdyta socialinė reklama (vaizdo, garso klipai, plakatų ekspozicijos, nebenoriu-losti.lt tinklalapis ir facebook paskyra), kariuomenės daliniuose, universitetuose ir kolegijose, gimnazijose, konferencijų metu, „Vaikų linija“ konsultantams skaitytos paskaitos (viso 22), apie 429 val. konsultuota telefonu, raštu, gyvai, artimųjų savitarpio pagalbos grupėse.

Komisijai buvo pristatyta, kad 2019 m. įgyvendintos 7 šviečiamosios veikos skatinimo ir sąmoningumo ugdymo priemonės, 2 – pagalbos probleminiams lošėjams prieinamumo užtikrinimo priemonės, 3 – probleminio lošimo paplitimo mažinimo priemonės.

Komisijos nuomone, labai svarbu yra tai, kad iki 2021 m. II ketvirčio būtų parengtos ir pristatytos metodinės pagalbos gairės (veiksmų algoritmai) švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, socialinių paslaugų įstaigų ir organizacijų specialistams, siekiant laiku atpažinti priklausomybę ir pasirūpinti, kad asmuo gautų individualias asmens poreikius tenkinančias ankstyvosios intervencijos, gydymo, socialines, psichologinės reabilitacijos dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų ar rizikingo elgesio, susijusio su lošimu, paslaugas ir kitą reikalingą pagalbą.

Azartiniai lošimai, lažybos ir nauji kompiuteriniai žaidimai, turintys azartinių lošimų požymių, tampa masiniu laisvalaikio leidimo būdu. Psichikos sveikatos specialistų teigimu, azartiniai lošimai yra specifinė pramogos rūšis, kuria piktnaudžiaujant gali susiformuoti priklausomybė.

Priklausomybė gali sukelti įvairių socialinių ir psichologinių problemų ne tik lošiančiajam, bet ir jo artimiesiems. Tyrimų duomenimis, nuo minėtos problemos daugiausia kenčia 18–40 metų vyrai.

Dar 2018 m. kovo 28 d. bendrame Priklausomybių prevencijos komisijos ir Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, išklausius informaciją apie azartinių lošimų kontrolės priemonių įgyvendinimo pažeidžiamiausiose visuomenės grupėse, Vyriausybei buvo siūloma parengti ir patvirtinti probleminio lošimo prevencijos programą, kurios tikslas būtų pasiekti, kad azartiniai lošimai visiems visuomenės nariams taptų mažiau patrauklūs ir kurioje būtų numatytos priemonės pažeidžiamiausių visuomenės grupių apsaugai nuo neigiamo lošimų poveikio, taip pat, parengti programos priemonių planą.

Tuo metu Azartinių lošimų įstatymas nereglamentavo lošėjų apsaugos ir probleminių lošimų prevencijos priemonių. Lošimų priežiūros tarnyba, susidurdama su reglamentavimo spragomis ir suprasdama savo veiklos probleminių lošimų prevencijos ir lošėjų apsaugos srityje svarbą, galėjo vadovaujantis tik Azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnio 1 punkto nuostata dėl lošėjų teisių ir jų teisėtų interesų apsaugos („Priežiūros tarnyba yra įstaiga , vykdanti lošimų kontrolę, kad būtų užtikrintas sąžiningas, skaidrus lošimų veiklos vykdymas ir lošėjų teisių bei jų teisėtų interesų apsauga“), organizuodavo probleminio lošimo veiklas.

Komisija ir ateityje planuoja domėtis probleminio lošimo prevencijos priemonių įgyvendinimu.

Nuo 2010 m. inicijavus projektą „Nebenoriu lošti“, Lošimų priežiūros tarnybos specialistai teikia konsultacijas probleminio lošimo klausimais. Tarnyba administruoja interneto svetainę nebenoriu-losti.lt, skelbia aktualius straipsnius azartinių lošimų tema, informaciją apie teikiamą pagalbą asmenims, turintiems problemų dėl lošimų, bei specialistų ir institucijų, dirbančių probleminio lošimo klausimais, kontaktus.

2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Azartinių lošimų įstatymo pataisai, savanoriška prašymų dėl savęs apribojimo nuo lošimų programa įgijo teisinį pagrindą, įsigaliojo Apribojusių savo teisę lošti asmenų registras, o visiems be išimties Lietuvoje registruotiems lošimų organizatoriams nustatyta pareiga užtikrinti, kad tokie asmenys nepatektų į lošimų organizavimo vietas ir negalėtų lošti nuotoliniu būdu. Už minėto įstatymo nesilaikymą lošimų organizatoriams yra numatyta administracinė atsakomybė.

Iki 2020 m. birželio 16 d. yra pateikti 13 875 tokie prašymai, t. y. vidutiniškai po 14 prašymų kasdien, vyrų – 94 proc., moterų – 6 proc. 

Komisijos pirmininkė Laimutė Matkevičienė, tel. (8 5) 239 6684

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja Erika Mikalajūnienė,

tel. (8 5) 239 6815, e. p. erika.mikalajuniene@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija