Sveikata

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija: priklausomybės konsultavimo paslaugų tęstinumui reikalingos permainos

2021 m. vasario 4 d. pranešimas žiniasklaidai 

Vasario 3 d. posėdyje Seimo Priklausomybių prevencijos komisija svarstė klausimus, susijusius su priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimu, priklausomybės konsultantų rengimu, jų veikla, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų paslaugų teikimu priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms karantino dėl COVID-19 metu. Komisija taip pat išklausė Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovų pristatytą Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018–2025 metų programą.

Posėdžio metu kartu su įvairių institucijų atstovais buvo aktyviai diskutuojama dėl 2018 m. Lietuvoje pradėjusios veikti konfidencialios priklausomybės konsultavimo paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo, kai su priklausomais asmenimis dirba priklausomybių konsultantai.

Komisijos narių nuomone, priklausomybės konsultavimo paslaugos teikimo tvarkos turi būti peržiūrimos, tobulinamos, prilyginamos žemo slenksčio paslaugoms, iš esmės peržiūrimi paslaugos teikimo finansavimo šaltiniai.

Komisija, suprasdama šios tinkamai teikiamos paslaugos, jos pasiekiamumo kiekvienam Lietuvos piliečiui svarbą, kreipsis į Sveikatos apsaugos ministerija, rekomenduodama išanalizuoti Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018–2025 m. programą, joje keliamo uždavinio „Didinti priklausomų nuo alkoholio asmenų motyvaciją ir teikti jiems kompleksinę pagalbą“ numatytų priemonių įgyvendinimą, galimybes šią praktiką paskleisti visose Lietuvos savivaldybėse, siekiant, kad būtų sukurta psichikos sveikatos paslaugų sistema, kurioje būtų užtikrinta tęstinė pagalba priklausomiems žmonėms bendruomenės lygmenyje.

Komisijos nuomone, visuomenės sveikatos biurai, propaguodami sveikos gyvensenos principus, galėtų organizuoti priklausomų žmonių identifikavimą ir motyvacinius pokalbius, pasirenkant priklausomybės gydymosi būdą, palaikytų priklausomų asmenų stebėseną bei ryšį, suteiktų jiems tinkamą pagalbą po grįžimo iš gydymo įstaigų. Komisija, siūlys Sveikatos apsaugos ministerijai spręsti ir šių teiktinų paslaugų finansavimo klausimą.

Komisijos posėdyje Respublikinio priklausomybės ligų centro direktorius Emilis Subata pristatė Centro veiklą COVID-19 karantino metu. Komisija buvo informuota, kad antro karantino metu planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nebuvo stabdomas ir organizuojamas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu. Pranešėjas patikino, kad Centro filialuose visos paslaugos yra teikiamos laikantis higienos normų ir infekcinių ligų kontrolės tvarkose numatytų taisyklių.

2018 m. rugsėjo 7 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-989, patvirtintas „Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos“ aprašas.

 

Komisijos pirmininkė Morgana Danielė, tel. (8 5) 239 6334

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja Erika Mikalajūnienė,

tel. (8 5) 239 6815, e. p. erika.mikalajuniene@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija