Sveikata

Slaugos paslaugos namuose – nuo rugsėjo numatoma dar labiau plėsti apimtis

Siekiant dar labiau padidinti slaugos namuose paslaugų prieinamumą gyventojams ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, inicijuojami nauji teisės aktų pakeitimai, leisiantys didinti teikiamų paslaugų skaičių, plėsti ambulatorines slaugos paslaugas teikiančias komandas, didinti paslaugas gaunančiųjų ratą bei apsaugoti jas teikiančius specialistus.

„Pokyčiai artinant sveikatos priežiūros paslaugas prie paciento yra būtini ir labai reikalingi – ypač senstant visuomenei ir vis dažniau asmenims bei jų artimiesiems išreiškiant norą gauti paslaugas namuose. Šiems pokyčiams buvo ruoštasi daugiau nei metus – SAM atstovai lankėsi visose apskrityse ir diskutavo su visų savivaldų atstovais. Susitikimų metu buvo pristatyta ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN) vizija bei diskutuota su paslaugų teikėjais, savivalda, kaip turėtų būti organizuojamos ASPN siekiant padidinti šių paslaugų prieinamumą“, – sako sveikatos apsaugos viceministrė dr. Danguolė Jankauskienė.

„Girdime socialinių partnerių bei paslaugų teikėjų mintis. Jau praėjusiame etape prailginome ASPN paslaugų teikimo laiką – jos teikiamos kasdien – nuo 8 val. iki 20 val. vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis. Taip pat palaipsniui didinome kompensuojamų paslaugų pacientams skaičių, o su šiuo pokyčių paketu dar labiau plečiame galimybes slaugos paslaugas namuose teikiančioms komandoms bei pacientams“, – sako SAM Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus patarėjas Marius Čiurlionis.  

Susitikimų su paslaugų teikėjais ir savivaldos atstovais metu gauta aiški žinutė – teikiamų paslaugų skaičius – nepakankamas. Norint, kad pacientui būtų suteikiama visapusiška pagalba, būtina šį skaičių didinti. Todėl pacientams turintiems didelius slaugos poreikius – planuojama didinti paslaugų skaičių iki 3 paslaugų per parą, o bendras paslaugų skaičius nuo 260 yra didinamas iki 365 per metus. Tai reiškia, kad asmenys, kuriems yra reikalingos slaugos paslaugas namuose, jas galės gauti kiekvieną dieną.

Nuo šių metų asmens sveikatos priežiūros paslaugas namuose teikiančios įstaigos gali pasirinktinai įdarbinti ergoterapeutus, o nuo 2024 m. liepos 1 d. šie specialistai turės papildyti visas slaugos paslaugas namuose teikiančias komandas – tai svarbu, kalbant apie tęstinę reabilitaciją ir nenutrūkstančią šių specialistų pagalbą pacientams namuose.

Kartu su naujaisiais pakeitimais plečiamas ir ASPN gavėjų ratas: paslaugą galės gauti pacientai po aktyvaus gydymo chirurgijos paslaugų – iki šiol ASPN gaudavo tik po dienos chirurgijos paslaugų.

Kitas svarbus numatomas pakeitimas – pacientams, gyvenantiems socialinės globos namuose. Įsigaliojus pakeitimams bus leista ASPN teikiančioms komandoms teikti pagalbą globos įstaigose, neturinčiose asmens sveikatos priežiūros veiklos licencijos teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugas.

Taip pat planuojama plėsti ir paslaugų teikimo ribas. Asmenims turintiems nustatytus slaugos poreikius paslaugas bus galima teikti ir švietimo įstaigose bei darbovietėje – tai leis asmenims išlikti savarankiškais ir aktyviai dalyvauti socialinėse ir visuomeninėse veiklose. Naujasis įsakymo projektas taip pat įgalins teikti ambulatorines slaugos paslaugas ir socialinių paslaugų dienos centruose.

Paslaugų teikėjai ir savivaldybių atstovai, susitikimų ir konsultacijų metu akcentavo, kad būtina apsibrėžti, koks maksimalus darbo krūvis turėtų tekti ASPN teikiančių komandų nariams, siekiant garantuoti, jog teikiamos paslaugos yra kokybiškos ir jų suteikimui skiriama pakankamai laiko.

„Todėl tobulinant šį pakeitimų paketą, nepamiršti ir sveikatos priežiūros specialistai – siekiant juos apsaugoti nuo perdegimo ir didelių darbo krūvių bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nustatoma, kad vienu etatu dirbantis ASPN komandos narys gali atlikti ne daugiau nei 12 apsilankymų pas ASPN gavėjus per dieną“, – sako M. Čiurlionis.  

ASPN paslaugomis šiandien jau naudojasi apie 50 tūkst. asmenų visoje Lietuvoje, paslaugos yra teikiamos visose savivaldybėse bei yra apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, todėl pacientui už jas mokėti nereikia.

Ministerija primena, kad siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose išrašo paciento šeimos gydytojas, o slaugos priežiūros paslaugas namuose gali gauti asmenys, kuriems dėl pakitusios sveikatos būklės ar dėl funkcinio sutrikimo sunku visavertiškai veikti kasdieninėje buityje, taip pat žmonės, kuriems po dienos chirurgijos yra reikalingos slaugos paslaugos.

Daugiau informacijos apie slaugos paslaugas namuose – www.manoslauga.lt

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija