Sveikata

Švietimo įstaigos yra per lėtai pritaikomos neįgaliesiems

Tęsiant Vyriausybės kanceliarijos vykdomą stebėseną švietimo įstaigų infrastruktūros prieinamumo neįgaliesiems ir kitose srityse, Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame pasitarime aptarti neįgaliesiems aktualūs klausimai.

Vyriausybės kanclerio Algirdo Stončaičio pavedimu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra atlikusi valstybinių mokymo įstaigų (ministerijai pavaldžių kolegijų, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigų) pastatų pritaikymo neįgaliesiems analizę. Pagal ją valstybinių mokymo įstaigų pastatų, visiškai pritaikytų asmenims, turintiems judėjimo negalią, yra 18 proc., pritaikytų regos negalią turintiems žmonėms, – iki 1 proc. Net į 43 proc. šių įstaigų pastatų negalią turintys žmonės patekti negali (nėra išorinės nuovažos, lifto), o 58 proc. pastatų neįgalieji gali judėti tik pirmame aukšte. Tik 39 proc. vidinių klasių durų yra visiškai pritaikytos žmonėms, judantiems vežimėliuose.

Pasitarime taip pat aptarta aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų pritaikymo neįgaliųjų poreikiams situacija. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atlikto tyrimo duomenimis, aukštųjų ir profesinio mokymo įstaigų, visiškai pritaikytų judėjimo negalią turintiems asmenims, yra 20 proc., geriausiai pritaikytos kolegijos (76 proc.), prasčiausiai – profesinės mokyklos (25 proc.).

Konstatuota, kad toks infrastruktūros neįgaliesiems prieinamumas yra nepatenkinamas, o švietimo įstaigų pritaikymas jų poreikiams per lėtas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlyta imtis aktyvesnių veiksmų. Lietuvos negalios organizacijų forumas atkreipė dėmesį, kad infrastruktūrai atnaujinti valstybės biudžeto ar ES struktūrinės paramos lėšos turėtų būti investuojamos tik jei įvykdoma sąlyga pritaikyti aplinką neįgaliems žmonėms. Taip pat, prieš derinant projektus, įstaigoms siūloma konsultuotis su neįgaliųjų organizacijomis.

Lietuvos savivaldybių asociacija su Lietuvos negalios organizacijų forumu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija 2020 m. pasirašė memorandumą dėl savivaldybių pavaldumo sveikatos ir švietimo įstaigų pritaikymo neįgaliems žmonėms, kuriuo įsipareigota šiais metais ir kiekvienais paskesniais metais kiekvienoje savivaldybėje visiškai pritaikyti neįgaliesiems bent po vieną bendrojo lavinimo mokyklą ir po vieną sveikatos priežiūros paslaugų įstaigą. Tikimasi, kad praktiškai taikomos memorandumo nuostatos paskatins teigiamus pokyčius užtikrinant ne tik mokyklų fizinės aplinkos, bet ir pritaikytų pagal poreikius švietimo priemonių, reikiamos pagalbos neįgaliesiems prieinamumą.

Pasitarime taip pat aptartas klausimas dėl statistinių duomenų apie COVID-19 ligos paplitimą rinkimą. Lietuvos statistikos departamentui Vyriausybė yra pavedusi iki 2021 m. liepos atlikti statistinį COVID-19 paplitimo tyrimą, kurio metu būtų renkami duomenys apie galimus COVID-19 pasireiškimo požymius ir taikomas prevencijos bei valdymo priemones. Neįgaliesiems atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos yra pasiūliusios renkamus duomenis apie COVID-19 ir jo padarinius diferencijuoti pagal negalios pobūdį, amžių, lytį – tai padėtų sukurti tinkamesnes tikslines priemones neįgaliesiems ateityje.

Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame pasitarime dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamento, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir neįgaliesiems atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija