Sveikata

Telemedicinos ir nuotolinių konsultacijų plėtrai – 5 mln. Eur investicija

Sveikatos apsaugos ministerija sausio 29 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas, skirtas telemedicinos plėtrai. Projekto metu bus sukurta E. sveikatos posistemė, skirta nuotoliniu būdu tiekiamų konsultacijų koordinavimui, stebėsenai ir analizei. Bendra Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų investicijų suma sudaro 5 mln. Eur.

Nors nuotolinis pacientų konsultavimas pradėtas teikti dar2018 m. pradžioje ir plėtotas pandemijos  laikotarpiu, sveikatos priežiūros įstaigos šias paslaugas teikdavo įvairiais būdais, dažniausiai telefonu ar kitomis vaizdinėmis pokalbio priemonėmis kompiuteryje ar telefone, tačiau šiuo metu nėra visuotinos nacionaliniu lygiu atskiros nuotolinių paslaugų/ konsultacijų platformos, kurioje galima būtų teikti nuotolines konsultacijas.

Sparčiai besivystanti skaitmenizacija, naujosios technologijos ir pacientų lūkesčiai keičia sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius. Nuotolinių paslaugų poreikis išryškėjo pandemijos, ekstremaliosios situacijos metu, kai buvo sudaryta galimybė gydytojams padėti pacientams nuotoliu. Toks virtualių paslaugų poreikis išliks ir ateityje, kai gydytojas yra sveikatos priežiūros įstaigoje, savo kabinete, o pacientas savo namuose.

Siekiant spręsti vieną opiausių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemą – pacientų laukimo eilių klausimą – atsiranda galimybė pacientams nesudėtingais atvejais konsultuotis su šeimos gydytoju, o jam – konsultuotis su kitų gydytojų specialistu, o pacientams kai kuriais atvejais nebereikės vykti į respublikos ar universiteto ligonines ar didžiąsias poliklinikas, kad gauti konsultaciją, taupomis pacientų kelionės lėšos.

Didinant nuotolinių ir telemedicinos konsultacijų prieinamumą ir funkcionalumą, numatoma sukurti tokioms konsultacijoms dedikuota E. sveikatos posistemę, kurioje būtų galima koordinuoti, stebėti ir analizuoti tokias sveikatos paslaugas. Tai sudarytų sąlygas pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir efektyvumą bei sudarytų prielaidas operatyviam tinkamų sprendimų priėmimui. Anksti diagnozavus ligą, pacientui taikomos mažiau žalojančios gydymo ir gyvenimo būdo keitimo intervencijos, todėl visais atvejais gerėja išgyvenamumo rodikliai, ilgiau išliekama darbo rinkoje, dalyvaujama socialiniame gyvenime, mažiau naudojama sveikatos sistemos ir šalies ekonominių išteklių.  

Paraiškų projektui laukiama iki 2024 m. balandžio 1 d. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2025 m. gruodžio mėn.

Projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Kvietimas ir reikalavimai projektams yra skelbiami ČIA.

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija