Laisvalaikis

Vilniaus televizijos bokštas skelbia savarankiško neįgaliųjų lankymosi dienas

Vilniaus televizijos bokštas skelbia 3 dienas, kuomet lankytojai su judėjimo ir regos negalia  šiemet galės patekti į aukščiausią Lietuvos statinį savarankiškai, be lydinčiųjų asmenų: tai gegužės 31 d., birželio 28 d. ir liepos 26 d.

Žmonės su negalia, lydimi palydos gali lankytis Vilniaus televizijos bokšte bet kuriuo metu ištisus metus. Asmenis su judėjimo negalia turi lydėti du asmenys, su regos negalia – vienas. Toks reikalavimas žmonėms su judėjimo ir regos negalia taikomas dėl rizikų, susijusių su gaisru ar kita galima ekstremalia situacija, kuomet neveikiant liftams lankytojų evakuacija iš TV bokšto viršaus yra galima tik per siaurą, 70 cm pločio laiptinę. Tačiau 3 dienas per metus judėjimo ir regos neįgalieji gali bokšte apsilankyti be būtinos palydos.

„Deja, TV bokštas buvo projektuotas ir statytas XX a. 8-ajame dešimtmetyje, kuomet apie neįgaliųjų lankymąsi nebuvo galvojama. Taigi, jame nėra suprojektuoti evakuacijos keliai, kurie tiktų žmonių su judėjimo negalia evakuacijai”, – teigia Vilniaus TV bokšto paslaugų departamento direktorė Žaneta Bereznojienė. – „Tad realiai užtikrinti saugų žmonių negaliųjų vežimėliuose lankymąsi TV bokšto viršutinėje dalyje įmanoma tik kapitaliai pertvarkius bokšto inžinerines konstrukcijas.”

Viena iš TV bokšto rekonstrukcijos, kurios I etapas jau baigtas ir pereinama prie II etapo, užduočių būten ir yra pertvarkyti TV bokšto konstrukcijas ir sistemas taip, kad jos leistų užtikrinti saugų neįgaliųjų lankymąsi bokšto viršutinėje taurėje ir jos apžvalgos aikštelėse.

Kol rekonstrukcija nebaigta, Telecentras su neįgaliųjų organizacijomis sutarė kasmet paskirti 3 dienas, kuriomis neįgalieji galės apsilankyti TV bokšte be būtinos palydos. “Tai darome savo sąskaita, nes siekiame, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos lygios galimybės apsilankyti pas mus, paviešėti aukščiausiame Lietuvos statinyje. Vienintelis dalykas, kurio prašome – tai išankstinė registracija, kad mes galėtume prognozuoti ir valdyti lankytojų srautus”, – sako Ž. Bereznojienė.

Gegužės 17 dieną Vilniaus TV bokšte apsilankė Lietuvos žmonių su negalia sąjunga koordinatorės Ginta Žemaitaitytė, Ramunė Šidlauskaitė ir Ugnė Šakūnienė, kurios apžiūrėjo jau rekonstuotas bokšto erdves, su Telecentro administracijos atstovais aptarė TV bokšto pritaikymo saugiam neįgaliųjų lankymuisi sprendimus, pateikė savo pastabas ir rekomendacijas.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras
Vilniaus televizijos bokštas skelbia savarankiško neįgaliųjų lankymosi dienas