Laisvalaikis

Dėl diskriminacijos teikiant subsidijas tik mažoms įmonėms „Novaturas“ kreipiasi į valdžios atstovus

Dar balandžio mėnesį Europos Komisija, siekdama įveikti COVID-19 protrūkio sukeltą krizę, pasirašė Laikinosios valstybės pagalbos priemonių Komunikatą, skirtą Europos šalių ekonomikai remti. Vadovaudamasi Komunikato rekomendacijomis Lietuvos Vyriausybė lapkričio mėnesį iš valstybės biudžeto lėšų nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms numatė skirti iki 150 mln. Eur., tačiau išskyrė didelių įmonių kategoriją, kuri netenka galimybių pretenduoti į valstybės pagalbą. Dėl praėjusios Vyriausybės užkirsto kelio pretenduoti į subsidijas didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ kreipiasi į valdžios atstovus.

Jaučiasi diskriminuojami

Šiuo raštu kelionių organizatorius siekia atkreipti dėmesį, kad dėl Vyriausybės sprendimu numatytų apribojimų taikymo pagal įmonių dydį, didieji kelionių organizatoriai, patenkantys į didelių įmonių kategoriją, netenka galimybių pretenduoti į valstybės pagalbą pagal šią priemonę, nors visoje Europos Sąjungoje turizmas yra vienas labiausiai dėl pandemijos nukentėjusių verslo sektorių, kurių įplaukos, lyginant su 2019 m., krito daugiau nei 70 proc.

Europos Komisijos pasirašytame Komunikate nurodoma, kad be tiesioginio poveikio judumui ir prekybai, COVID-19 protrūkis taip pat daro vis didesnį poveikį visų sektorių ir visų rūšių įmonėms – tiek mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tiek ir didelėms. Išskirti pastarąsias kaip nevertas subsidijų buvo praėjusios Vyriausybės sprendimas, kurio pagrindimo iki šiol nesulaukė didieji turizmo sektoriaus atstovai.

„Ne kartą kreipėmės į praėjusios Vyriausybės atstovus dėl krizinės situacijos turizmo sektoriuje ignoravimo, tad sveikindami naująją Vyriausybę su iniciatyva ieškoti lėšų verslo paramai bei paskoloms dar kartą norime atkreipti dėmesį į šią beviltišką padėtį, kuomet daugumos net ir didelių įmonių likimas tapo miglotas. Mūsų trijų ketvirčių pajamos krito 78%, tad tikimės operatyvių sprendimų, kurie užtikrintų įmonių veiklos tęstinumą ir darbo vietų išlaikymą. Visas turizmo sektorius esame vienodai stipriai nukentėjęs nuo pandemijos metu kilusių suvaržymų, tad nematome priežasties, kodėl dideles įmones reikėtų diferencijuoti kaip nevertas subsidijų. Jaučiamės diskriminuojami ir norėtume, kad visas turizmo sektorius būtų vertinamas bendrai. Žinoma, didelėms įmonės gali būti taikomi išskirtiniai reikalavimai – tai diskusijų klausimas – tačiau privalome turėti vienodas galimybes į teikiamą valstybės pagalbą, juolab, kad tokią mūsų teisę numato ir Komunikatas“, – sakė „Novaturo“ vadovė  A. Keinytė.

Proporcingumo nusprendė nepaisyti

Komisijos Komunikate taip pat  nurodoma, jog tikslingas ir proporcingas ES valstybės pagalbos kontrolės taikymas padeda užtikrinti, kad nacionalinės paramos priemonės būtų veiksmingos ir padėtų nukentėjusioms įmonėms per COVID-19 protrūkį, jog šios galėtų atsigauti, tačiau Lietuvos atveju šis proporcingumas nėra išlaikomas, o didžiosios turizmo sektoriaus įmonės paliekamos dėl išlikimo kovoti vienos.

Lietuvos turizmo asociacijos vykdančiosios direktorės Mildos Plepytės-Rainienės teigimu, visame pasaulyje pripažįstama, jog turizmas yra labiausiai nuo pandemijos nukentėjusi sritis, kurios generuotos pajamos krito drastiškai, lyginant su 2019 m. rezultatais: „Pagalbos priemonės turi būti skirstomos ir prieinamos visam turizmo verslui – būtent taip pasisako ir Komisijos komunikato nuostatos, kurios neskaido įmonių pagal dydį. Nelogiška bei neteisinga, jog vieni verslo subjektai turės galimybę gauti subsidijas, o kiti galės pretenduoti tik į paskolas. Jei yra kuriamos pagalbos priemonės labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiam verslui, jos privalo būti pritaikytos visiems to paties verslo subjektams.“

Reaguodamas į šią situaciją „Novaturas“ valdžios atstovams išplatintame rašte prašo vadovautis pilna Komunikato apimtimi priimant sprendimą dėl įmonių įtraukimo į paramos gavėjų sąrašą ir atsižvelgiant į tai, kad Komunikatas nediferencijuoja įmonių pagal dydį, įtraukti dideles įmones į potencialių priemonių gavėjų sąrašą, kaip labiausiai nukentėjusius dėl COVID-19 sukeltos krizės.

„Suprasdami, kad planuojamas pagalbos biudžetas yra ribotas ir pagalbos dydžio bei svarstomas intensyvumo skaičiavimo principas gali būti sudėtingai taikomas didelėms įmonėms, siūlome įvesti trečios grupės sąvoką, į kurią patektų didžiosios įmonės, kurių apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 70%“, – savo pasiūlymą pristato „Novaturo“ vadovė A. Keinytė. – Dar kartą norime atkeipti dėmesį, kad turizmo sektorius priskiriamas prie labiausiai nukentėjusių veiklų visos Europos Sąjungos mastu, tad visų turizmo sektoriaus įmonių ateitis tiesiogiai priklauso nuo Valstybės palaikymo.“

Pranešimą paskelbė: Živilė Karevaitė, Integrity PR