Sveikata

Gydymo įstaigoms – smurto ir priekabiavimo prevencijos rekomendacijos ir nuotoliniai mokymai

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama padėti gydymo įstaigų vadovams efektyviai ir vieningai spręsti smurto ir priekabiavimo iššūkius, parengė Asmens sveikatos priežiūros įstaigos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo ir jos įgyvendinimo rekomendacijas. Kartu su jomis paruošta ir kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta gydymo įstaigų darbuotojams.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad padaugėjus pranešimų apie smurtą gydymo įstaigose, svarbu reaguoti tinkamai, kad tai turėtų kuo nepalankesnę terpę viešėti. Ne ką mažiau nei diegiamos fizinės apsaugos priemonės, yra aktualus medicinos personalo žinių ir įgūdžių ugdymas, ypač psichologinio smurto, kuris sunkiausiai atpažįstamas, tema.

„Smurtas gydymo įstaigose atsirado ne vakar ir ne užvakar, tačiau jį buvo patogu nutylėti ir nematyti. Vis garsesnis kalbėjimas apie tai rodo ir gydymo įstaigų kolektyvų, ir visuomenės brandą. Dabar svarbu susitelkti ir tinkamai reaguoti, mažinant rizikas ir toleranciją šiam reiškiniui. Naujos rekomendacijos yra pagalba gydymo įstaigų vadovams, kurie nori kurti tarpusavio pagarba paremtus santykius savo organizacijose“, – sako ministras.

Parengtos vieningos gairės padės visų gydymo įstaigų vadovams mažinti smurto ir priekabiavimo atvejų mastą ir žalą, stiprinti prevencines priemones ir veiksmus, užtikrinančius geresnius medicinos darbuotojų tarpusavio santykius.

Gydymo įstaigoms skirtas rekomendacijas galite rasti ČIA.

Kartu su rekomendacijomis Higienos instituto Kompetencijų centras gydymo įstaigų darbuotojams paruošė nuotolinius mokymus, kurie skirti ugdyti bazines žinias ir įgūdžius psichologinio smurto tema. Jie apima psichologinio smurto sampratos, jo rūšių, atsiradimo priežasčių bei pasekmių klausimus, suteikia žinių apie psichologinio smurto raišką, požymius, taip pat elgesio strategijas, padedančias stabdyti smurtinį elgesį. Mokymuose pateikiamos praktinės situacijos, surinktos specialistų iš skirtingų gydymo įstaigų darbuotojų mokymų ir konsultacijų metu. Mokymų trukmė – 2 val., savarankiškai susipažinus su visa mokymų medžiaga ir atlikus testą, išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas.

Mokymų medžiagų darbuotojams galite rasti ČIA.

Parengtos rekomendacijos ir mokymai yra dalis sveikatos apsaugos ministro patvirtinto Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje 2021–2024 m. veiksmų plano. Vienas šio plano uždavinių – mažinti ir tinkamai valdyti smurto apraiškas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurti saugią ir sveiką darbo aplinką.

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija