Sveikata

Pradeda veikti nauja ir platesnį mandatą turinti Europos Sąjungos narkotikų agentūra

Atsižvelgiant į 2023 m. birželio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2023/132 dėl Europos Sąjungos narkotikų agentūros (EUDA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, šiandien pradeda veikti Europos Sąjungos narkotikų agentūra (EUDA).

EUDA keičia iki šiol veikusį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą bei įgauna naujų įgaliojimų, siekiant efektyviau spręsti vis sudėtingesnį ir sparčiai besikeičiantį narkotikų reiškinį. Pasiūlymas dėl naujų įgaliojimų pateiktas po ketvirtojo įstaigos išorės vertinimo, kurį 2018-2019 m. atliko Europos Komisija apimant laikotarpį nuo 2013 m. iki 2018 m. vidurio. Po teigiamo vertinimo išvadose nurodytas ir poreikis tobulinti tam tikras sritis. Naujos agentūros veiklos sritimi išliks su narkotikais susijusi stebėsena bei prisidės pasirengimo vystymas ir kompetencijų stiprinimas.

Laukiami EUDA veiklos pokyčiai:

 • grėsmių vertinimo pajėgumų plėtojimas sveikatos ir saugumo srityse, taip didinant Europos Sąjungos pasirengimą nustatyti naujas grėsmes ir į jas reaguoti;
 • perspėjimo sistemos sukūrimas – per naują Europos įspėjimo apie narkotikus sistemą bus teikiami įspėjimai, kai rinkoje pasirodys didelės rizikos medžiagų, tai papildys nacionalines įspėjimo sistemas ir Europos Sąjungos ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemas;
 • vykdoma kelių medžiagų vartojimo stebėsena, kelių medžiagų vartojimas tampa vis dažnesniu reiškiniu, galinčiu turėti žalingą poveikį sveikatai;
 • teismo ekspertizės ir toksikologijos laboratorijų tinklo sukūrimas, kad būtų skatinamas keitimasis informacija apie naujas tendencijas ir pokyčius ir būtų galimybė mokyti nacionalinius teismo medicinos ekspertus;
 • įrodymais pagrįstų intervencijų ir geriausių praktikų plėtojimas ir skatinimas;
 • mokslinių tyrimų ir paramos teikimas (tiek su sveikata susijusiais klausimais, tiek dėl narkotikų rinkos ir pasiūlos);
 • nepriklausomo įrodymais pagrįstos politikos vertinimo ir plėtros rėmimas;
 • stipresnio tarptautinio vaidmens įgijimas ir Europos Sąjungos narkotikų politikos daugiašaliu lygmeniu rėmimas;
 • nacionalinių kontaktinių centrų vaidmens sustipinimas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų agentūrai teikti atitinkamus, su narkotikais susijusius, duomenis;
 • su narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) neteisėta prekyba ir panaudojimu susijusių pokyčių stebėjimas ir dalyvavimas įgyvendinant Europos narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) reglamentavimą.

Oficiali EUDA inauguracija vyks liepos 3 d. 12 val. (Lietuvos laiku) gyvoje ir tiesiogiai transliuojamoje (https://www.emcdda.europa.eu/event/2024/07/inauguration-euda_en) spaudos konferencijoje su klausimų ir atsakymų sesija.

Spaudos konferencijoje dalyvaus:

 • Ylva Johansson, Europos Komisijos vidaus reikalų komisarė;
 • Franz Pietsch, EUDA valdybos pirmininkas (Austrija);
 • Alexis Goosdeel, EUDA direktorius;
 • Portugalijos Vyriausybės atstovai.

Pranešimą paskelbė: Auksė Kontrimienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Pradeda veikti nauja ir platesnį mandatą turinti Europos Sąjungos narkotikų agentūra