Sveikata

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai – didesnis dėmesys

Sveikatos apsaugos ministerija gruodžio 27 d. paskelbė kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planą Europos Sąjungos finansavimui, skirtam psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, ankstyvajai intervencijai, pagalbai ir žalos mažinimui. Bendra priemonės finansuojama suma sudaro 1,691 mln. Eur.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas ir priklausomybės yra opi Lietuvos problema. Lietuvoje narkotikų vartojimas labiau paplitęs tarp 15–34 m. amžiaus grupės miestų gyventojų, kurie narkotikus dažniausiai vartoja uždaruose vakarėliuose, naktiniuose klubuose, diskotekose. Narkotikų vartojimo paplitimas tarp pasilinksminimo vietų lankytojų yra apie 6 kartus didesnis, palyginti su narkotikų vartojimo paplitimu bendrojoje populiacijoje. Pastebima, kad nors vykdomos įvairios prevencinės priemonės, tačiau trūksta tokių paslaugų miesto naktinėje aplinkoje – naktiniuose klubuose, baruose.   

Įgyvendinant projektą bus parengta metodinė medžiaga ir apmokyti specialistai, kurie vėliau apmokys naktinių klubų ir barų darbuotojus, kaip atpažinti ir laiku bei tinkamai reaguoti į apsvaigusius nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenis, neparduoti alkoholinių gėrimų stipriai apsvaigusiems asmenims, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis ar organizacijomis. Taip pat bus parengtos trys ankstyvosios intervencijos programos bei metodinė medžiaga, parengti specialistai (visuomenės sveikatos biurų, mokyklų darbuotojai, socialiniai darbuotojai, psichologai) ankstyvosios intervencijos vykdymui, įgyvendinamas bandomasis ankstyvosios intervencijos programų projektas (teikiant paslaugą 11–29 metų amžiaus vaikams ir jaunimui, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas) bei sukurtas, įdiegtas interneto tinklalapis ir (ar) mobilioji programėlė, padėsiantys intervencijos vykdymui ir informacijos skleidimui apie ankstyvosios intervencijos programas. 

Siekiant kuo didesnio prevencinio poveikio, bus įgyvendinamas vienas kompleksinis projektas. Galimas pareiškėjas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, galimi partneriai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Paraiškos priimamos nuo 2024 m. sausio 2 d. iki kovo 1 d.

Projektus administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Kvietimas ir reikalavimai projektams yra skelbiami ČIA.

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija