Sveikata

Seimo Antikorupcijos komisija sieks greitosios medicinos pagalbos sektoriaus veiklos skaidrumo užtikrinimo

2021 m. vasario 4 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Vasario 3 d. uždarame posėdyje Seimo Antikorupcijos komisija svarstė veiklos greitosios medicinos pagalbos srityje priežiūros ir kontrolės klausimus. Specialiųjų tyrimų tarnyba komisijai pristatė analitinės žvalgybos metu surinktus apibendrintus duomenis apie nustatytus šioje srityje dirbančių asmenų ryšius, galinčius kelti korupcijos rizikas.

Išklausius informaciją, buvo atkreiptas dėmesys į greitąją medicinos pagalbą teikiančioms įstaigoms suteiktą per didelę diskrecijos teisę priimant sprendimus, susijusius su skiriamų lėšų naudojimu; neaiškų teisinį reglamentavimą dėl savivaldybėms priskirtų pareigų ir teisių užtikrinant greitosios medicinos pagalbos paslaugas bei nepakankamą patvirtintų korupcijos prevencijos priemonių šioje srityje efektyvumą.

Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritarė būtinybei centralizuoti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą. Tai leistų užtikrinti racionalų lėšų naudojimą, kokybiškas ir operatyvias paslaugas, eliminuotų galimus interesų konfliktus ir korupcijos rizikas.

Posėdyje taip pat buvo aptariamas Bendrojo pagalbos centro vykdomas būtinos įrangos bendrai informacinei sistemai, skirtai visoms pagalbos tarnyboms apjungti, pirkimo klausimas. Komijos narių nuomone, Vyriausybė turėtų įtraukti Bendrojo pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąveikos mechanizmo įgyvendinimą į skubių prioritetinių darbų planą.

Komisija nusprendė šiuo klausimu vasario 17 d. organizuoti posėdį, kuriame bus išklausoma Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų, taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie priemones, kurių bus imtasi siekiant užtikrinti greitosios medicinos pagalbos srities veiklos skaidrumą. 

 

Komisijos pirmininkas

Algirdas Stončaitis, tel. (8 5) 239 6648 el. p. algirdas.stoncaitis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija