Sveikata

Seimo nario L. Slušnio pranešimas: „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos vaikams ir paaugliams: problemos, iššūkiai ir galimybė keistis“

2022 m. gruodžio 16 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Gruodžio 14 d. vyko Seimo Sveikatos reikalų komiteto Psichikos sveikatos pakomitečio posėdis, kuriame Sveikatos apsaugos ministerija pateikė informaciją apie priemones, skirtas vaikų ir paauglių stacionarinių bei dienos stacionaro psichikos sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilėms mažinti ir paslaugų prieinamumui didinti.

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtame pranešime akcentuojama, kad siekiant užtikrinti kokybiškas, prieinamas ir veiksmingas vaikų bei paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, būtina taikyti priemones, orientuotas į šias paslaugas teikiančių specialistų skaičiaus didinimą, palankių darbo sąlygų specialistams sudarymą, regioninės atskirties mažinimą, tęstinių paslaugų vaikams ir paaugliams užtikrinimą sveikatos, socialinėje ir švietimo sistemose.

Šiuo metu Lietuva turi 140 licencijuotų vaikų ir paauglių psichiatrų, tačiau tik 80 iš jų dirba Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, nepalankios darbo sąlygos ir finansinių paskatų įsidarbinant nebuvimas – tai pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys minėtų specialistų trūkumą psichikos sveikatos centruose. Šią problemą planuojama spręsti didinant psichikos sveikatos centruose teikiamų paslaugų įkainį.

Lietuvoje psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų išsidėstymas labai netolygus, todėl psichikos sveikatos sistemos reformoje itin daug dėmesio skiriama šiai problemai spręsti. Siekiant didinti vaikų ir paauglių psichiatrų paslaugų prieinamumą kiekvienoje apskrityje ir savivaldybėje, teisės aktuose numatyta nebetaikyti apribojimų steigti vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionarus.

Psichikos sveikatos pakomitečio pirmininko L. Slušnio teigimu, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams ir paaugliams labai pagerėtų, jeigu būtų sudarytos lengvesnės sąlygos gauti licenciją individualiam konsultavimui, taip pat būtų atsisakyta apribojimų teikti šias paslaugas tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje nurodytu adresu. Tai, Seimo nario nuomone, galėtų būti vienos iš psichikos sveikatos sistemos reformos priemonių, siekiant efektyvinti vaikų ir paauglių psichiatrų paslaugų prieinamumą regionuose.

Posėdyje išryškintas ir paslaugų tęstinumo klausimas, vaikams ir paaugliams baigus gydymą stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Numatyta plėsti specializuotos nestacionarinės psichiatrinės, psichoterapinės ir psichosocialinės pagalbos prieinamumą bei socialines paslaugas, vykdyti pokyčius švietimo sistemoje diegiant efektyvias patyčių prevencijos priemones.

 „Tikiuosi sėkmingo ir operatyvaus institucijų bendradarbiavimo, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į atsakingų asmenų savivaldybėse vaidmenį, kai priimami svarbūs sprendimai psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo aspektu. Deja,  šiandien šio vaidmens ypač stokojama“, – apibendrindamas pažymėjo L. Slušnys.

Daugiau informacijos:

Seimo narys Linas Slušnys

Tel. (8 5) 239 6672, el. p. linas.slusnys@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija