Sveikata

Seimo Priklausomybių prevencijos komisija: Lietuva siekia tapti tikrąja Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos nare

2021 m. vasario 25 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Vasario 24 d. posėdyje Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos nariai buvo supažindinti su narkotikų politika tarptautinėje erdvėje ir Europos Sąjungoje. Svarbiausiu įvykiu galima laikyti tai, kad Lietuva yra išreiškusi ketinimą kandidatuoti į Narkotinių medžiagų komisijos nares 2022–2025 m. kadencijai. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) vykdo Lietuvos kandidatavimo kampaniją, yra parengęs šiai kampanijai skirtą informacinę medžiagą (brošiūrą ir reklaminį kampanijos vaizdo klipą), kuri, bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, turėtų būti išplatinta ECOSOC (Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba) valstybėms narėms, taip pat informaciją apie kandidatavimą, skirtą interneto svetainės skilčiai.

Artimiausi rinkimai vyks 2021 m. balandžio 21 d., kuomet ECOSOC rinks šalis į tris laisvas Rytų Europos šalių grupės vietas. Kol kas norą dalyvauti rinkimuose yra išreiškusios dvi šalys – Lietuva ir Rusija. Tikimasi, kad bus patikėta Lietuvos, kaip gerosios narkotikų politikos praktikos įgyvendintoja, ir tapsime ta šalimi, kuri galės balsuoti už tarptautinius sprendimus dėl narkotikų politikos.

Departamentas pristatė, kokiose organizacijose atstovauja Lietuvai tarptautinėje erdvėje: Europos Sąjungos Tarybos Narkotikų horizontaliosios darbo grupėje (angl. Horizontal working party on drugs, HDG), Lietuvos atstovas Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijoje (angl. The Commission on Narcotic Drugs, CND), Europos Tarybos Pompidou grupėje.

Posėdžio metu NTAKD atstovai kalbėjo apie tarptautinę narkotikų kontrolės sistemą, pagrįstą trimis tarptautinėmis narkotikų kontrolės konvencijomis, kurių pagrindinis deklaruojamas tikslas yra apsaugoti žmogaus sveikatą ir gerovę; supažindino su svarbiausiais politiniais šios srities dokumentais; apžvelgė pagrindines Europos Sąjungos narkotikų politikos kryptis: ES Taryba po aktyvių ir rezultatyvių diskusijų 2020 m. gruodžio 18 d. patvirtino ES narkotikų strategiją, kurioje pateikiama visa apimanti 2021–2025 m. ES narkotikų politikai skirta politinė sistema ir prioritetai. Strategijos tikslai yra siejami su visuomenės ir asmenų gerove, visuomenės sveikatos apsauga ir propagavimu, aukšto plačiosios visuomenės saugumo ir gerovės lygio užtikrinimu ir sveikatos raštingumo didinimu.

Pranešėja Gražina Belian pažymėjo, kad 14-oje šalių jau yra įgyvendinamos nacionalinės narkotikų politikos strategijos, kurias vykdant sprendžiami ne tik su neteisėtais narkotikais susiję klausimai, bet ir įvairialypės priklausomybės medžiagoms ir priklausomybę sukeliančio elgesio problemos: visų šalių dokumentuose sprendžiama alkoholio problema, dešimtyje – tabako, devyniuose – vaistų, aštuoniuose – kito priklausomybę sukeliančio elgesio, pavyzdžiui, lošimo problemos.

Pranešėja taip pat apžvelgė, kaip Lietuva atrodo tarptautinės ir Europos Sąjungos politikos kontekste, trumpai pristatė pagrindinius nacionaliniu lygiu priimtus teisės aktus: Seimo 2011 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją „Dėl kryptingos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės politikos“, Valstybinė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 m. programą (šiuo metu transformuojamą į Nacionalinę darbotvarkę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos klausimais iki 2035 m.), kuri numato koordinuotą, ilgalaikę, kompleksinę ir subalansuotą valstybės politiką psichoaktyvių medžiagų vartojimo kontrolės ir prevencijos srityse, atitinkančią ES ir JT politikos kryptis.

Posėdžio metu, taip pat buvo aptarta dekriminalizavimo samprata, išskiriant dekriminalizavimo – depenalizavimo – legalizavimo sąvokas.

Komisijos pirmininkė Morgana Danielė, mob. 698 42 104

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja Erika Mikalajūnienė,

tel. (8 5) 239 6815, e. p. erika.mikalajuniene@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija