Sveikata

Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė M. Danielė: finansų, požiūrio, institucijų neefektyvumo problemos – komisija ateinančiais metais tikrai turės daug darbo vykdydama parlamentinę kontrolę

2021 m. spalio 15 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Spalio 13 d. Seimo Priklausomybių prevencijos komisija, posėdyje dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ir Teisingumo ministerijų atstovams, domėjosi, koks finansavimas sveikatos ir socialinių paslaugų, priklausomybių prevencijos, ligų gydymo ir žalos mažinimo srityse numatomas 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, kurį Vyriausybė pateiks Seimui artimiausiu metu.

„Priklausomybių prevencijos komisija dės visas pastangas, kad finansavimas priklausomybės gydymo paslaugų plėtrai būtų ne tik užtikrintas, bet ir stabilus. Ši sritis per ilgai buvo apleista – Europoje esame tarp blogiausiais rodikliais garsėjančių šalių dėl naujų ŽIV infekcijos atvejų, mirčių nuo perdozavimo skaičiaus, paslaugų stygiaus įkalinimo įstaigose. Turi pradėti dirbti ir atsakingos institucijos, pirmiausia – Kalėjimų departamentas, kuris dar ir šiandien, užuot sutelkęs laiką ir jėgas sprendimams, ieško, kaip paneigti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Tai yra netoleruotina, kaip ir tai, kad žmonės iki šiol negali gauti tęstinio priklausomybės ligų gydymo savo miesto psichikos sveikatos centre. Finansų problemos, požiūrio problemos, institucijų neefektyvumo problemos – Priklausomybių prevencijos komisija ateinančiais metais tikrai turės daug darbo, vykdydama parlamentinę kontrolę“, – sako komisijos pirmininkė Morgana Danielė.

Finansų ministerija informavo, kad dabartiniame 2022 m. valstybės biudžeto projekte, Sveikatos apsaugos ministerijai yra numatyti 1 197 458 tūkst. eurų, arba 81 000 tūkst. eurų daugiau, lyginant su 2021 m. Iš jų, 2022 m. papildomai numatyta – 400 tūkst. priklausomybės ligų gydymo, žalos mažinimo priemonių prieinamumui ir kokybės gerinimui užtikrinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimuose 2022 m. projekte numatyti papildomi 400 tūkst. eurų asmenų,  priklausančių nuo psichoaktyvių medžiagų (narkotikų), reabilitacijai.

Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas Ignas Rubikas aptarė, kokios priemonės ir lėšos yra numatytos sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo plėtros programoje, priemonių prieinamumo ir kokybės gerinimo 2021–2024 m. veiksmų plane ir kt.  

Apie 500 tūkst. eurų planuojama bandomajam projektui – narkotikų vartojimo kambarių steigimui savivaldybėse, apie 120 tūkst. eurų – psichoaktyvių medžiagų prevencijos ir žalos mažinimo priemonių sukūrimui ir taikymui jaunimo pasilinksminimo vietose, apie 200 tūkst. eurų –

programų vaikams ir jaunimui, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ir/ar narkotikus, diegimui.

Kitos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2022 m. numatytos įgyvendinti priemonės:

-nacionalinės telefoninės pagalbos metantiems rūkyti linijos bandomojo projekto įgyvendinimas;

-paraiškų dėl vaistų kompensavimo Privalomo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis teikimas Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai iniciavimas ir skatinimas;

-teisės akto, reglamentuojančio dienos stacionaro paslaugų, skirtų vaikams ir paaugliams, turintiems sveikatos sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, organizavimo ir finansavimo PSDF lėšomis tvarkos  projekto parengimas ir patvirtinimas;

-specialistų kompetencijų, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir paauglių bei asmenų, susiduriančių su naujai besiformuojančiomis ar esamomis nepakankamai gydomomis  priklausomybėmis, priežiūrai, stiprinimas;

-kompleksinės (dienos stacionaro, ambulatorinės) priežiūros centro vaikams ir paaugliams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų šeimos nariams Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC)  Klaipėdos filiale atidarymas;

-kompleksinės (stacionaro ir dienos stacionaro) pagalbos centro vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, ir jų šeimos nariams Vilniaus mieste, atidarymas;

-papildomo finansavimo žemo slenksčio paslaugų plėtrai savivaldybėse skyrimas;

-reikalingų veiksmų, siekiant įtraukti Europos Sąjungoje registruotus vaistus, į kurių sudėtį įeina veiklioji medžiaga buprenorfinas, į PSDF lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašą priklausomybei nuo opioidų gydyti ir užtikrinti pakankamą šių medikamentų kompensavimo apimtį,  prieinamumą ir kt.

2022 m. Sveikatos apsaugos ministerijoje numatyti ir kiti nefinansiniai veiksmai, kurie prisidės prie priklausomybių prevencijos, ligų gydymo ir žalos mažinimo gerinimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė supažindino Komisijos narius su nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims numatytomis socialinės pagalbos, užimtumo skatinimo ir psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų gerinimo priemonėmis.

Priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugos bus koordinuojamos ir finansuojamos centralizuotai, jų teikimui skiriant tikslines valstybės biudžeto lėšas, o koordinavimo ir administravimo funkciją pavedant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui. Sukurtam šių paslaugų finansavimo modeliui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų poreikis metams yra 3,465 mln. eurų. Skiriamos reabilitacijos paslaugoms vienam asmeniui finansuoti nustatomas maksimalus mėnesio išlaidų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų dydis (1000 eurų mėn.).

Pranešėja pasidalijo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje suplanuotais veiksmais, kurie galėtų prisidėti prie pagalbos priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims gerinimo. Vienas iš jų: parengti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, reintegracijos tvarkos aprašą. Psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugos asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, bus finansuojamos naujojo laikotarpio Europos Sąjungos fondo (ESF) lėšomis (planuojama 16 mln. eurų ESF lėšų) bei valstybės biudžeto lėšomis.

Komisijos posėdžio metu diskusija vyko ir dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) išlaidų dėl psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Valstybinių ligonių kasų prie Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis patarėjas Viačeslavas Zaksas išvardijo PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, teikiamas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Komisijos nariai susipažino su šių paslaugų teikimo dinamika pagal paslaugų grupes 2018– 2020 m.

Yra numatyta priklausomybės ligų gydymo paslaugų plėtra: sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Stacionarinių priklausomybės ligų gydymo pagal Minesotos programą paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir (ar) patologinio potraukio azartiniams lošimams, tvarkos aprašas. Nustatyta šios paslaugos kaina, mokama už kiekvieną lovadienį – 58, 81 eurų (gydymo kursas apima 28 dienas); per metus numatoma gydyti 1000 asmenų; šių paslaugų apmokėjimui prireiks 1,6 mln. eurų.

Komisijos pirmininkė Morgana Danielė, mob. 698 42 104

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja Erika Mikalajūnienė,

tel. (8 5) 239 6815, e. p. erika.mikalajuniene@lrs.lt

 

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija