Laisvalaikis

Susisiekimo ministerija inicijuoja skrydžių strateginėmis kryptimis skatinimo verslo planą

Siekdama užtikrinti ir išplėsti susisiekimą oru su Lietuvos ekonomikos plėtrai svarbiomis tikslinėmis rinkomis, Susisiekimo ministerija inicijuoja skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo plano parengimą. Šiam planui parengti ministerijos įgaliota VĮ Lietuvos oro uostai paskelbė atvirą tarptautinį viešąjį pirkimą.

„Dėliodami Lietuvos pasiekiamumo ir skrydžių žemėlapį, nepriklausomi išorės ekspertai turėtų padėti pasirinkti optimalų ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo verslo modelį, kuris leistų Lietuvai užtikrinti patogų susisiekimą oro transportu svarbiausiomis verslui ir atvykstamajam turizmui skrydžių kryptimis“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Pasiūlytas skrydžių skatinimo modelis turės užtikrinti susisiekimą oru ne mažiau kaip 10 krypčių, jo įgyvendinimo trukmė – ne trumpesnė kaip 10 metų. Tarp strateginių krypčių minimos Paryžiaus, Amsterdamo, Briuselio, Berlyno, Miuncheno, Romos ir kitos.

Rengiant planą, numatoma išanalizuoti, kokios tikslinės rinkos artimiausius 5 metus Lietuvoje bus aktualios daugiausia skrydžių keleivių generuojantiems segmentams – atvykstamajam turizmui, tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti ir išlaikyti, paslaugų ir prekių eksporto srautams generuoti. Planuojama ištirti ne mažiau kaip 10 tikslinių rinkų, iš kurių mažiausiai 8 būtų Europos Sąjungoje, ir kiekvienai rinkai numatyti po keletą krypčių, tinkamiausių užtikrinant tiesioginį oro susisiekimą, taip pat prognozuojant keleivių oro transportu srautus artimiausiems 10 metų.

Remiantis analizės duomenimis, turės būti nagrinėjamos įvairios skrydžių skatinimo modelių alternatyvos, galinčios sistemiškai prisidėti prie Lietuvos susisiekimo oro transportu strateginėmis kryptimis poreikių tenkinimo.

Įvertinę tikslinių rinkų tyrimų duomenis ir skrydžių skatinimo modelių alternatyvas, plano rengėjai turės pateikti detalias ir nuoseklias rekomendacijas bei pasiūlyti optimalų modelį, galintį sistemiškai prisidėti prie skrydžių strateginėmis kryptimis poreikių tenkinimo. Pagal šį siūlomą modelį bus rengiamas verslo planas, numatoma jo įgyvendinimo finansavimo schema.

Skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo plano parengimas ir patvirtinimas yra numatytas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.

Pranešimą paskelbė: Dalia Perednienė, LR Susisiekimo ministerija