Sveikata

Visuomenei ir bendruomenėms – didesnės galimybės susipažinti su projektų poveikiu visuomenės sveikatai

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu visuomenei sudarytos geresnės galimybės susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo rengimo dokumentais. Tai padės gyventojams gauti išsamesnę informaciją, kaip atsižvelgiama į jų išsakytas pastabas projekto viešo aptarimo metu, aktyviau įsitraukti į vertinimo procesą, kuriant švarią ir saugią gyvenamąją aplinką.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, kai planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos rūšys, kurioms reikia nustatyti sanitarinės apsaugos zonas ir jos nustatomos ar tikslinamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu (kai neatliekamas poveikio aplinkai vertinimas), ūkio subjektai privalo parengti planuojamos veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir ją pristatyti gyventojams viešo susirinkimo metu. Gyventojų išsakyti pasiūlymai ir jų svarstymas turi būti fiksuojami susirinkimo protokole, kuriam gyventojai taip pat gali teikti savo pastabas ir pasiūlymus.

Naujuoju ministro įsakymu patikslinama, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjas privalo nurodyti, kaip atsižvelgta ar neatsižvelgta į gyventojų pastabas susirinkimo protokolui, ir šią informaciją pateikti visuomenei savo buveinėje, veiklos vykdymo vietoje ir interneto svetainėje, arba kitoje viešame susirinkime bendrai sutartoje vietoje. Prie protokolo visais atvejis turi būti pridedama informacija apie visuomenės supažindinimą su protokolu ir atsakymais į visuomenės pastabas.

Teikiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC), kaip priedai prie jos turi būti pridedami visi dokumentai, susiję su visuomenės informavimu: paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse dokumentai, registruotų laiškų išsiuntimą patvirtinančių dokumentų kopijos, duomenys apie ataskaitos viešą ekspoziciją, viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimo protokolas (įskaitant pagal pastabas patikslintas protokolas, jei jis buvo patikslintas), visuomenės pastabos ir jų įvertinimo dokumentai dėl protokolo, informacija apie visuomenės supažindinimą su protokolu, atsakymais į visuomenės pastabas dėl protokolo, visuomenės pasiūlymų dėl ataskaitos kopijos, atsakymai į visuomenės pasiūlymus, visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas.

Jeigu ataskaitos rengėjas nepateiks visų būtinų dokumentų, susijusių su visuomenės informavimu, NVSC nepriims ataskaitos nagrinėjimui.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriuo atnaujinta visuomenės informavimo tvarka atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, rasite ČIA.

Tvarka atnaujinta įgyvendinant Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, pateiktas išnagrinėjus Kairių miestelio gyventojų skundą dėl atliekų tvarkymo įmonės veiklos.

SAM Komunikacijos skyrius

Pranešimą paskelbė: Jūratė Baltinaitė, LR Sveikatos apsaugos ministerija